Thursday, June 22, 2017เนื่องจากข้อเข่าของคนเรามีการเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลา และสิ่งที่จะช่วยไม่ให้ข้อเข่าเกิดการเสียดสีกันจนเกิดความเสียหายคือ "น้ำเลี้ยงข้อเข่า"  น้ำเลี้ยงข้อเข่ามีลักษณะเป็นของเหลวใสอยู่ภายในช่องว่างของเข่า มีความเหนียว และยืดหยุ่นได้ ซึ่งจะช่วยหล่อลื่น ลดแรงเสียดทานของผิวข้อ

และเมื่อเรามีอายุมากขึ้นตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป น้ำเลี้ยงข้อเข่าจะมีปริมาณลดลง และเริ่มสูญเสียในการทำหน้าที่ดูดซับแรงกระแทก เกิดเสียงดังเวลาขยับข้อเข่า โดยเฉพาะเวลาลุกนั่ง และหากปล่องทิ้งไว้นาน กระดูกผิวข้อจะสึกกร่อนไปเรื่อยๆ จนทำให้เกิดการอักเสบ และเจ็บบริเวณหัวเข่า จนเกิดเป็นข้อเข่าเสื่อมในที่สุด

ที่มา Shop1781.com

Post a Comment: