Wednesday, November 15, 2017
สมัยนี้ เส้นผมของหลายๆคนล้วนผ่านการ ดัด ยืด ทำสี ต่างๆมามากมาย จนกลายเป็นกปัญหาเส้นผมที่ดูแลอยาก ไม่ว่าจะแตกปลาย ผมหลุดร่วง สาเหตุหลักๆ ส่วนใหญ่จะมาจากการมีสารเคมีตกค้างบนหนังศีรษะ หรือ ความร้อน และ มลภาวะต่างๆ

เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ ไม่มีส่วนผสมของสารเคมี จะทำให้เส้นผมกลับมาแข็งแรง ไม่ขาดหลุดร่วงง่ายขึ้นอีกด้วย

Post a Comment: