Tuesday, October 27, 2020

(Amado Cerigi) อมาโด้ เซริจิ ทำไมทานแล้วสีของน้ำปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้ม


ตอบ: ด้วยตัว เซริจิ Cerigi มีส่วนผสมของวิตามินบี  ซึ่งสีของสารตัวนี้จะออกสีเหลือง เวลาทานจึงอาจทำให้ปัสสาวะสีออกเหลืองได้

Post a Comment: