Wednesday, September 26, 2018ภูมิแพ้ เป็นโรคที่พบได้ทั่วไป สาเหตุเกิดจากการตอบสนองของร่างกายที่มีต่อสารกระตุ้นซึ่งตอบสนองกับสารบางชนิดมากผิดปกติ อาทิ ไรฝุ่น , ละอองเกสรของพืช ส่งผลให้เกิดอาการอักเสบกับอวัยวะที่สัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้  โดยโรคภูมิแพ้ อาจจะเกิดได้ทั้งจากพันธุกรรมหรือสภาพแวดล้อม การใช้ชีวิต

กระบวนการเกิดโรคภูมิแพ้ อาจเกิดได้เมื่อมีการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้แล้วสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการสูดดม , รับประทานหรือสัมผัส ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะตอบสนองสารก่อภูมิแพ้นั้นด้วยการหลั่งสารก่อการอักเสบต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้มีการพัฒนาเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน และสามารถผลิตแอนติบอดีต่อสารก่อภูมิแพ้แต่ละชนิด ทำให้มีความไวต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้นเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้บางท่านอาจยังคงสงสัยว่าหากร่างกายมีการพัฒนาตัวเองแล้ว ทำไมในผู้ป่วยบางรายจึงมีอาการภูมิแพ้ที่รุนแรงขึ้น เหตุเพราะร่างกายได้รับและสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ โดยระบบภูมิคุ้มกันและแอนติบอดีจะตอบสนองและก่อให้เกิดการกระตุ้นของเซลล์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Mast Cell  ซึ่งจะหลั่งสารที่เรียกว่า Histamine  เป็นตัวการสำคัญของอาการที่ไม่พึงประสงค์ของโรคภูมิแพ้นั่นเอง

ชนิดของโรคภูมิแพ้อาจแบ่งออกอย่างง่ายๆได้ตามระบบที่มีอาการ

1. โรคภูมิแพ้ที่เกิดกับทางเดินหายใจส่วนล่าง อาทิ โรคหืด
2. โรคภูมิแพ้ที่เกิดกับโพรงจมูก ทำให้เกิดโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
3. โรคภูมิแพ้ที่เกิดทางผิวหนัง
4. โรคภูมิแพ้ทางตา
5. โรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรง ที่มีอาการเกิดกับหลายระบบ

อย่างไรก็ตาม ในสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง  อาจพบผู้ป่วยที่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้จำนวนมาก โดยจะมีอาการที่แสดงออกได้อย่างชัดเจน คือ มีน้ำมูกไหล ในลักษณะที่ใส , คันจมูก , จาม หรือคนไข้บางท่านอาจจะมีอาการไอเรื้อรัง ไอกระแอมตลอดเวลา เพราะมีเสมหะไหลหรือซึมลงคอ  บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะเรื้อรัง , นอนกรน , ถอนหายใจบ่อย , มีอาการปากแห้ง , คันหัวตา แต่ไม่ถึงกับมีอารการตาแดง

วิธีการรักษาโรคภูมิแพ้

การรักษาโรคภูมิแพ้มีหลายวิธี แต่การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่น อาทิ การใช้ยาบรรเทาอาการคัดจมูก , การใช้ยาฮีสตามีน หรือการใช้ยาสเตียรอยด์ที่สามารถลดอาการและความอักเสบลงได้

วิธีป้องกัน

โรคภูมิแพ้เกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม การป้องการดยเริ่มต้นจากตนเองก่อนจะง่ายที่สุด ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และหากอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันจากการเกิดอาการภูมิแพ้ได้ และหากสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ก็สามารถมาปรึกษาและพบแพทย์เพื่อขอทดสอบ Skin Test หาว่าเราแพ้สารชนิดใดเพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกัน

บทความโดย : นายแพทย์ปวีณ   เพชรรักษ์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน โสต ศอ นาสิกวิทยา
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โสต-ศอ-นาสิก เฉพาะทางโทร 02-836-9999 ต่อ 3921

Post a Comment: