Friday, May 6, 2016คำถามที่เจอมา: ใช้ Revive แล้วผมขึ้นจริงมั้ย ?!?

ขอตอบนะครับ
การที่ผมจะขึ้นหรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับสภาพรากผมของแต่ละบุคคล ถ้ายังมีรากผมอยู่ จากการศึกษาตัวสินค้า (Revive) จะช่วยให้ผมกลับมาดูดกดำขึ้น และลดการขาดหลุดร่วงได้

วิธีสังเกต
ลองถ่ายรูปเก็บไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มใช้ในครั้งแรก เพื่อสังเกตุการเปลี่ยนแปลงก็ได้ครับ

Post a Comment: